2018. augusztus
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes program megtekintése ›

Táborozás

Az Ipoly Erdő Zrt. kijelölt táborozóhelyek biztosításával teszi könnyen elérhetővé Önnek az erdei táborozás élményét.

A kijelölt táborozóhelyek május 1-től augusztus 31-ig vehetők igénybe.

Védett természeti területen a táborozáshoz a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. A védett területen lévő táborhelyek a természetvédelmi hatóság határozatába foglalt korlátozásainak figyelembe vételével, június 1-től augusztus 31-ig vehetők igénybe.

Erdőben a táborozáshoz és sátorveréshez az erdőgazdálkodó hozzájárulása szükséges. Az Ipoly Erdő Zrt. hozzájárulását az illetékes erdészet vezetője adja ki. Több erdészetet érintő táborozási igény (vándortábor) esetén a hozzájárulását a táborszervező által elsőként megkeresett erdészet vezetője adja ki.

Védett, és a Natura 2000 hálózatba tartozó erdőterületen a természetvédelmi kezelővel és hatósággal egyeztetett táborozóhelyeket ajánlunk Önöknek.

Védett erdőben a természetvédelmi kezelő javaslatait figyelembe vevő hozzájárulás adunk ki. Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen maximum 100 férőhelyig tudunk hozzájárulást adni.

A táborozáshoz és sátorveréshez a kijelölt táborozóhelyre vonatkozó, az igénybevehetőségükre meghirdetett időtartamon belül érvényes erdőgazdálkodói hozzájárulás kiadása díjmentes. A kijelölt táborozóhelyektől eltérő helyszínekre és a meghirdetett időszakon kívül, a táborozási, sátorverési hozzájárulás kiadásának ügyintézési költségtérítése védett természeti területen és a Natura 2000 hálózatba tartozó területen 30.000 Ft, más területen 20.000 Ft.

A táborozás, sátorverés feltételei

Csak nomád táborozásra, illetve sátorverésre kapható hozzájárulás. A Társaság a táborozás feltételei közül csak a táborozásra alkalmas állapotban tartott területet tudja biztosítani. A nomád táborhely üzemeltetésének szabályait, egészségügyi és egyéb feltételeit a tábor szervezőjének kell biztosítania.

A táborozás, sátorverés díját az illetékes erdészet pénztárába kell befizetni.

A táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel köteles a tábor helye szerint illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervnél a tábort bejelenteni. Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a sátorozni szándékozónak, illetve a táborszervezőnek a táborozáshoz be kell szereznie a természetvédelmi hatóság engedélyét is. (2014-től a védett területen kijelölt táborozóhelyek esetében a természetvédelmi hatósági engedély beszerzéséről a Társaság, ill. a közjóléti igazgató gondoskodik.)

A táborszervező a táborhelyet az kapcsolattartó személytől veszi át, és annak elhagyásakor az átvételkori állapotában köteles átadni.

Az erdőre, a környezet- és természet védelmére, és a táborozásra vonatkozó jogszabályok betartásáért, betartatásáért a táborszervező a felelős.

Kérjük Önöket, hogy táborozás során az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti hatósági kormánytisztviselők jogszerű intézkedéseit tartsák be.

A tábor megközelítése gépjárművel

A táborozáshoz kapcsolódó logisztikai célú behajtáshoz – a szervező ez irányú kérésére – az erdészetvezető hozzájárulhat. Védett természeti területen közút, közforgalom előtt megnyitott magánút, vagy az erdészeti hatóság által járműközlekedésre kijelölt út hiányában az erdészeti magánút használatához a természetvédelmi hatóság behajtási engedélye szükséges. Az erdészeti utakat mindenki csak saját felelősségére használhatja.

A tűz elleni védekezés a táborozóhelyeken

A táborozásra biztosított állandó helyszíneken kijelöltük a tűzrakó helyeket, ahol – a tűzvédelmi rendelkezések betartásával – a táborozók tüzet rakhatnak. A tűz őrzéséről, és a tábor elhagyása előtt annak biztonságos eloltásáról azonban minden alkalommal gondoskodniuk kell.

Kijelölt tűzrakó hely hiányában a táborozóknak, sátrazóknak tüzet gyújtani és fenntartani csak az erdészetvezető írásbeli engedélyével lehet.

A tűzvédelmi besorolásában nagymértékben veszélyeztetett erdők területére eső táborhelyen tűzrakó helyet kijelölni, a táborozóknak vagy sátrazóknak tűzgyújtás engedélyezni tilos!

A táborozóknak a tűzgyújtásra kijelölt helyen is tilos tüzet gyújtaniuk a fokozott tűzveszély időszakában.

Működési területén szabálytalan, vagy engedély nélküli tűzgyújtás észlelése, vagy azokról tudomás szerzése esetén az erdészeti szakszemélyzet haladéktalanul köteles a tűz eloltása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni.

Köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében is, hogy az a táborozó, sátrazó, aki szabálytalanul, vagy engedély nélkül gyújt tüzet, erdővédelmi bírságot fizessen.

Egyéb erdei termékek gyűjtése

Az Ipoly Erdő Zrt. erdőterületén a táborozók elhalt fekvő fát és gallyat kizárólag csak a kijelölt-, vagy a táborozáshoz engedélyezett tűzrakóhelyen történő tűzgyújtáshoz, és csak az erdészeti szakszemélyzettel egyeztetett helyszínen gyűjthetnek.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, egyéni szükségletre – a földalatti gombafajok kivételével – gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjthető. Az egyéni szükséglet mértéke személyenként és naponta legfeljebb 2 kg gomba, 2 kg vadgyümölcs és 2 kg gyógynövény.

A felsoroltakon kívül a táborozó más erdei haszonvételt az erdészeti szakszemélyzet engedélye nélkül nem gyakorolhat, fát nem vághat ki.

Engedély nélküli táborozás, sátorverés

Aki erdőgazdálkodó hozzájárulása nélkül táborozik, illetve sátrat ver fel, vagy aki a táborozás során az erdei haszonvételeket jogosulatlanul vagy a megengedett mértéket meghaladóan gyakorolja vagy az erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit megsérti, erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

Tisztelt Táborozó!

Kérjük, hogy az erdő látogatójaként óvja az erdő életközösségét, az erdő talaját és az erdészeti létesítményeket. Ne zavarja mások pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet.

Táborozásához jó időt és kellemes pihenést kívánunk!